Gronkowiec

Gronkowiec jest bakterią zaliczaną do grupy bakterii gram-dodatnich, czyli pod wpływem barwienia metodą Gama barwi się na niebiesko.
Gronkowce są to bakterie występujące w skupiskach przypominających grona, które są wynikiem podziału bakterii w wielu płaszczyznach. Są ziarenkowcami, prawie wszystkie to względne beztlenowce, co oznacza, że mogą rozwijać się zarówno w środowisku tlenowym jak i beztlenowym.

Systematyka gronkowców dzieli je na dwie grupy

  • koagulazododetnie,
  • koagulazoujemne.

Typowymi gronkowcami z grupy koagulazododatnich są szczepy należące do Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty).
Gronkowiec złocisty jest chorobotwórczą bakterią dla człowieka, stanowi przyczynę wielu ciężkich zakażeń i zatruć pokarmowych. Zakażenia wywołane przez Staphylococcus aureus możemy podzielić na

  • choroby układu moczowego, oddechowego, skóry, przewodu pokarmowego,
  • choroba Rittera,
  • zapalenie szpiku kości, sutków,  ropne stawów, opon mózgowo-rdzeniowych,
  • zespół wstrząsu toksycznego wywołany przez swoiste toksyny wytwarzane przez gronkowca ,
  • posocznice i ropowice.

Gronkowce koagulazoujemne dzielimy na 3 grupy, są to

  • Staphylococcus saprophyticus,
  • Staphylococcus epidermidis,
  • Staphylococcus sciuri,

Stanowią naturalną florę człowieka, czasem mogą przyczynić się do zakażenia protez, dróg moczowych u młodych kobiet. Niektóre szczepy gronkowców koagulazoujemnych znalazły zastosowanie w weterynarii.

Leczenie gronkowca jest bardzo długie i uciążliwe. Zdarzają się sytuacje, że bakterie są odporne na podawane leki, np. na penicylinę czy tetracykliny. Niejednokrotnie długotrwałe podawanie mocnych antybiotyków prowadzi do osłabienia organizmu i zakażenia grzybicą.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy narażeni na zakażenia gronkowcem. Przenosi się on drogą kropelkową, znajduje się na przedmiotach codziennego użytku, na odzieży osób zakażonych bądź nosicieli, a wreszcie przenosi się poprzez pośredni kontakt z osobami chorymi.
Należy wspomnieć, że wiele przypadków zakażenia gronkowcem następuje podczas hospitalizacji w trakcie zabiegów chirurgicznych, możemy się tam także zarazić tą groźną bakterią od innych pacjentów, bądź od samego personelu.
W profilaktyce ważne jest dbanie o higienę osobistą, odkażanie ran i zadrapań, unikanie noszenia odzieży obcych nam osób, dokładne odkażanie zakupionej odzieży używanej.